Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Chyba při načítání. Možná kvůli špatně nastaveným právům?
manual

Jak na to?

Pokud chcete pomoci s rozvojem stránek a bojíte se případného programování, tak Vás můžeme ujistit, že o to tu v ždáném případě nejde. Pro ty, kteří mají už nějaké zkušenosti například s přidáváním věcí na wikipedii, nejde v podstatě o nic nového, jelikož systém je v podstatě totožný.

Níže popíšeme pár základních operací, které můžete v základu používat, případně můžete využít manuálu k šabloně DokuWiki, kterých je na internetu spousta (např. zde

Základní editace textu, přidání souboru, vložení odkazu

Pokud chcete provádět základní úpravy (psát nový text, nahrávat obrázka a nahrávat soubory), musíte se nejprve v pravém horním rohu registrovat a tím vstoupit do systému. Pro úspěšnou registraci je zapotřebí ověření přes email.

Následně už stačí jen přijít na určenou stránku (například stránku Fyziky III. - optika) a po pravé straně zobrazeného okna vidíte sadu ikon, kde hned první odkazuje na Upravit stránku, což Vás v každém případě přenese do editačního režimu.

Kde najdete editaci svého profilu a kde naopak vstoupit do editačního modu stránky vidíte na obrázku níže.

Po vstupu do editace se vám objeví pracovní okno, které už lze upravovat. Jako základní uživatel nemusíte mít přístup ke všem stránkám (jako je například stránka postraního menu, úvodní strana, atd), což se případně projeví zašednutím obsahu a tím, že ho nebudete moci nijak upravovat.

Nyní se již podíváme na smotnou editaci textu. Běžný text se píše přímo do vymezeného okna, v případě, že cheme ukončit odstavec a vynechat řádek mezi částmi textu, musím dvakrát odmáčknout enter. V případě, že chci udělat navíc vodorovnou čáru, která odděluje bloky, použiji 4x za sebou znak - na prázdném řádku. Další funkce, jako například vkládání znaků (ß,Θ,∑), tučné zvíraznění, zkosení, atp. lze jednoduše aplikovat zvýrazněním textu a kliknutím na příslušnou ikonu v liště nad editorem (viz níže). Takto lze tvořit i číslované a nečíslované seznamy, a dle nabídky i dělit úrovně nadpisů. Pozor ale na to, že pokud již nějaký text nese označní jako nadpis, zvýraznění, seznam, atp. nelze ho již kombinovat s další funkcí (například určit text zároveň jako nadpis a odkaz zároveň), což je limitace systému.

Dalším nejběžnějším používaným prvkem je vložení souboru a odkaz na externí webovou stránku. Výsledek vs zápis v editoru lze porovnat na zobrazeném textu a obrázku níže.


Odkaz na stránku MFF UK. Jak je vidět, text za svislou čarou bude po uložení zvýrazněn a fungovat jako odkaz. Obdobně dochází k vložení jiného souboru do stránky, kdy nejprve označím část textu a následně kliknu do lišty na editorem. Tedy kliknutím na stáhnout dojde ke stažení souboru. Pokud je jako soubor vybrán obrázek, editor nabídne při vkládání různé možnosti jeho umístění a obtékání v textu.


Samozřejmě vždy lze vrátit provedenou úpravu a nebo před finálním uložením použít náhled. V případě se poučit z již napsaného textu na stránce a případné užitečné části kodu kopírovat.

Jak jste si možná všimli, u stránek, kde je více naspisů se v rámci stránky po přihlášení nabízejí i možnosti editovat jenom dílčí oddíly, což je výhodné zejména v případech delších textů a pokud například nechcete udělat chybu při editaci v celém textu.

Pokročilejší editace - Tabulky, rozbalovací boxy

Vysunovací boxy je tvoří velice jednoduše, kdy text v boxu stačí umístit mezi odkazy „hidden“ a „/hidden“ umístěné v z ostrých závorkách „< >“ pokud navíc mezi konec slova hidden a > umístíme mezeru a nějaký text, bude se zobrazovat při nabídce rozbalení (viz obrázek).

Tabulky lze tvořit pomocí umisťování obsahu jednotlivých buněk mezi sady znaků „|“ a „^“. Znaky „|“ definujeme běžné tělo tabulky vymezené obyčejnými čarami. Jeden řádek v editoru reprezentuje řádek tabulky a prostro mezi těmito znaky obsah (sloupec) buňky. Pokud chceme udělat záhlaví, nebo nadpis, použijeme „^“, což automaticky změní výplň pozadí buńky a obsah bude tučným písmem.

Pokud checeme, aby jedna buňka procházela přes více sloupců, musí být z levé strany ohraničena jedním znakem (ať už „|“ , nebo „^“) a z pravé strany násobkem příslunšého znaku podle toho, kolik sloupců má obsáhnout, například při přesahu přes tři sloupce a definování jako záhlaví „^ Obsah ^^^“. Pokud chceme přesah přes několik řádků, umístíme do buňky pod sdílený obsah místo obsahu jen „:::“.

Zarování v tabulce se určuje podle přilehlosti textu k jeho krajům. Pokud bude text přímo napojený na některý z krajních symbolů, bude zarovnán k té příslušné straně (|doleva | doprava|). POkud bude od krajních symbolů oddělen na každé straně alespon dvěmi mezerami, bude zarovnání na střed.

Další podrobné popisy lze případně najít zde (oficiální dokumentace DokuWiki)

Vkládání protokolů do praktik

Využijte jednoduše formulář na stránce příšlušného praktika.

manual.txt · Poslední úprava: 2023/05/05 16:39 (upraveno mimo DokuWiki)