Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Chyba při načítání. Možná kvůli špatně nastaveným právům?
fyzika:anglictina

Anglický jazyk

Angličtinu je povinné složit kdykoliv v porůběhu bakalářského studia. Jako příprava na ni mohou posloužit jednotlivé zapsané předměty v průběhu. Za každý úspěšně složený zápočet se ke zkoušce z angličtiny přičítá 5 bodů (maximálně 20). Tyto body se však přičítají až k celkovému hodnocení a nepomohou Vám tedy projít přes první (písemnou) část zkoušky (poslední část je převzatá z oficiální stránek angličtiny MFF, ale realita je, že jsou Vám body připočítávány již k písemné části)

Zkouška se sestává z dvou částí - písemné a ústní.

 • Písemná:
  1. Poslech s porozuměním (20 min.; 20 bodů)
  2. Samostatný písemný projev v rozsahu 190 (±10) slov (30 min.; 15 bodů) výběr ze tří zadaných témat (lze používat výkladový slovník)
  3. Četba s porozuměním (35 min.; 35 bodů)
  4. Test praktického zvládnutí jazyka (tzv. Use of English) (30 min.; 35 bodů)
  5. Test z odborného jazyka (30 min.; 29 bodů)
 • Ústní:
  1. Četba (event. překlad) původního anglicky psaného odborného textu ze studovaného oboru na základě domácí přípravy (30 normostran) – k ústnímu zkoušení nutno přinést kopii, výtisk či knihu (materiál v elektronické podobě nebude akceptován)
  2. Reprodukce odborného textu
  3. Rozbor gramatických, lexikálních a stylistických zvláštností odborného textu
  4. Konverzace

Maximum získaných bodů v písemné části je 134, minimum nutné pro složení písemné části zkoušky je 94 bodů, za současného předpokladu, že student napsal test z odborného jazyka minimálně na 17 bodů. Podrobnosti lze nalézt na stránkách zkoušky.

Obecnou strukturu jednotlivých částí, včetně názorných příkladů lze sledovat ZDE.

Části zkoušky a příklady k procvičení

Odborná část

Nejlepší přípravou je použít přímo učebnici k předmětu (Angličtina pro studenty MFF UK) spolu s klíčem a ešením. Vhodné jsouzejména apendixy v zadní části a soustředit se na jednotlivé sekce, které jsou uvedené níže:

 • Přepisování vzroců do angličtiny - příklady
 • Dokončování matematických důkazů
 • Doplňování slov do textu z nabídky
 • Oprava vět (pokud jsou chybné) a jejich přepis

Use of English

CAE Practical test (odkaz)

 • výběr z více odpovědí - vzorové úlohy 1,2,3,4,5,6,7,8, 9
 • Word formation (Odkaz)
 • Relative clauses -1, 2
  • Relative clauses online practice odkaz

Reading

 • Open cloze - 1, 2,3, 4

Tipy & Triky

 • Help For English - online stránky s asi nejlepším online přehledem gramatiky a zvláštností jazyka pro jendotlivé výkonostní skupiny

Materiály ke studiu

Na různých místech (googledisky, uložte, atd) lze najít kopie učebnic a další materiály.Některé z nich jsou nahrané např na uložto. Dokud je autor nesmaže, tak je lze najít pod tímto odkazem: Total English, angličtina pro studenty MFF … odkaz

fyzika/anglictina.txt · Poslední úprava: 2023/05/05 16:40 (upraveno mimo DokuWiki)

Nástroje pro stránku